Žika Stojšić 10 - Najteže i najlepše ratno iskustvo

najteže ratno iskustvo, period gladi u 6. neprijateljskoj ofanzivi, najradosniji dan - kapitulacija Nemačke, povratak u Manđelos