Život partizana na oslobođenom području

Datum: 
28.11.18

U povodu obilježavanja i proslave značajnih događaja iz Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske (2014, prim. ur.), Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske pripremio je izložbu fotografija iz perioda Narodno-oslobodilačkog rata.

Kada je u drugoj polovini veljače 1943. Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije pod vodstvom Vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita razbila četvrtu neprijateljsku ofenzivu (Bitka na Neretvi), vijećnici AVNOJ-a iz Hrvatske osnovali su 1. ožujka 1943. u ličkom selu Ponorima Inicijativni odbor ZAVNOH-a sa zadatkom priprema svih predradnji za osnivačku skupštinu najvišeg političkog predstavništva NOP-a u Hrvatskoj.

Na svome Trećem zasjedanju (održanom u Topuskom 8. i 9. lipnja 1944. godine) ZAVNOH se konstituira u državni sabor Hrvatske i postaje nosilac najviše zakonodavne i izvršne vlasti, Federalne Hrvatske, a njegovo predsjedništvo dobiva izvršne funkcije vlade. Odluke ZAVNOH-a bile su od velikog značenja za održanje hrvatskog državnog kontinuiteta u socijalističkoj Jugoslaviji i ustavno pravne temelje suvremene Republike Hrvatske.

Po svojoj strukturi izložba je tematsko-kronološka. Teme, uglavnom u kronološkom slijedu prate zbivanja od Travanjskog rata (travanj 1941.) i razbijanja Kraljevine Jugoslavije do oslobođenja zemlje u svibnju 1945. godine. Odabranim fotografijama i popratnim legendama pokušali smo ukazati na pojedine važne događaje iz tog razdoblja hrvatske povijesti i prikazati život partizana u nehumanim ratnim uvjetima.

Povijest Narodno-oslobodilačke borbe dokumentirana je velikim brojem fotografija, dokumenata i raznovrsne tiskane i druge građe, od kojih je na izložbi korišten samo mali, krajnje selektirani dio. Korištene su, uglavnom, do sada rijetko viđene i gotovo nikad objavljivane fotografije iz različitih izvora: muzeja, digitalnih fototeka i privatnih izvora. Ponekad smo zbog nedostatka izvornih fotografija, posegnuli i za presnimcima iz knjiga.

U izložbi su korištene su dosad rijetko viđene, ali i nikad objavljivane fotografije iz raznih izvora. Kao osnova izložbe korištene su fotografije iz muzeja: Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzeja grada Zagreba, Muzeja grada Koprivnice i Zavičajnog muzeja Čazme; fotografije iz digitalnih fototeka: Fototeke SABA RH (fototeka.sabh.hr), Fototeke Desetog korpusa zagrebačkog (deseti-korpus.com) i Fototeke znaci.net (znaci.net); fotografije iz raznih knjiga, te fotografije iz privatnih izvora.

 

HPM-MRNH N-2603_f12_021

158. Partizani u Gorskom Kotaru 1944. godine
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 12, negativ 021

 

HPM-MRNH N-2603_f39_032

159. U predahu partizani krpaju odjeću, negdje na slobodnom teritoriju 1944. godine
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 39, negativ 032

 

Proslava Oktobarske revolucije u Vrbanju novembra 1943.

160. Proslava Oktobarske revolucije u Vrbanju studenog 1943. godine Obratiti pozornost na natpis: “Pitanje što će biti sutra je pitanje što radimo danas“
Album “Hrvatska u NOB” (Privatno vlasništvo)

 

HPM-MRNH N-2601_f79_4a_s

161. Partizanka za vrijeme žetve
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601 F-79 4a s

 

HPM-MRNH N-2601_f79_2a_s

162. Žetva negdje na slobodnom teritoriju
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N 2601, film 79, negativ 2a s

 

HPM-MRNH F-2277

163. Naoružani borac na otoku Visu, 1944. godine
HPM/MRNH F-2277

 

HPM-MRNH N-2202_1571

164. Partizani u Slavoniji 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1571

 

HPM-MRNH F-2332

165. Selo Klasnić, Stipe Ugarković, politički komesar 14. brigade, Lika, veljača 1944. godine
HPM/MRNH F-2332

 

HPM-MRNH F-9251

166. U pokretnoj krojačkoj radionici 21. slavonske udarne brigade NOVJ, Trgovište, 26. listopada 1943.
HPM/MRNH F-9251

 

HPM-MRNH N-2603_f80_003

167. Popravak zaplijenjenih bicikla u nekoj partizanskoj radionici
HPM/MRNH F-1192

 

HPM-MRNH N-2201_261

168. Zemunica u šumi, Slavonija 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 261

 

HPM-MRNH N-2602_f88_36a_s

169. Zbijeg u stogu sijena
Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602, film 88, negativ 36a s

 

HPM-MRNH N-2202_1485 - odmor nakon marša

170. Odmor poslije napornog marša, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1485

 

HPM-MRNH F-8018

171. U postolarskoj radionici Ekonomskog odjeljenja Glavnog štaba Hrvatske, 1944. godine
HPM/MRNH F-8018

 

HPM-MRNH N-2603_f35_003a

172. Partizani na skeli
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 35, negativ 003a

 

HPM-MRNH N-2201_640

173. Dva druga, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 640

 

HPM-MRNH N-2201_633

174. Partizan na motociklu, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 633

 

HPM-MRNH N-2201_625

175. Partizan sa cvijetom u ustima, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 625

 

HPM-MRNH N-2201_608

176. Partizan u Slavoniji 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 608

 

HPM-MRNH N-2201_517

177. Partizani poziraju fotografu, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 517

 

HPM-MRNH F-6300 - Partizani krote mazgu

178. Artiljerijsko-tehničko slagalište XXVI. divizije NOVJ, Vis, 1944. godine (partizani krote mazgu)
HPM/MRNH F-6300

 

Partizani Posavskog partizanskog odreda pripitomili su Lane 1944.

179. Partizani Posavskog partizanskog odreda pripitomili su lane, 1944. godina
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

 

HPM-MRNH N-2601_f139_26a_s

180. Partizan s kozom
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 139, negativ 26a s

 

HPM-MRNH N-2601_f91_31a_s

181. Bolničarski automobil
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 91, negativ 31a s

 

HPM-MRNH N-2603_f17_033

182. Veterinari pregledavaju konja
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 17, negativ 033

 

HPM-MRNH N-2603_f29_005

183. Partizani podvezuju prase, negdje na slobodnom teritoriju
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 29, negativ 005

 

X korpus K-319

184. Borci nepoznate jedinice Desetog korpusa “zagrebačkog“
Muzej grada Zagreba K-319

 

HPM-MRNH F-5816

185. U oslobođenom Šibeniku, 1945. Grupa djece…
HPM/MRNH F-5816

 

HPM-MRNH N-2601_f48_9_s

186. Turjanski, 1943. godine. Ferdo Čulinović i nepoznati mještanin…
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 48, negativ 9s

 

HPM-MRNH N-2203_2131

187. Partizanska ralica, Požega, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 2131

 

HPM-MRNH N-2602_f25_17a_s

188. Partizani i partizanke peru rublje
Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602, film 25, negativ 17a s

 

HPM-MRNH A-6337_364

189. Partizani na kupanju
Album fotografija Mladena Ivekovića u NOB i na oslobođenom teritoriju
HPM/MRNH A-6337 364

 

HPM-MRNH N-2203_1623

190. Partizan na skijama, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 1623

 

HPM-MRNH N-2203_1624

191. Partizan na skijama, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 1624

 

HPM-MRNH N-2203_1625

192. Partizan na skijama, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ III.
HPM/MRNH N-2203 1625

 

X korpus (1)

193. Kirurška ekipa 33. divizije na grudanju, Bilogora, kraj 1944. godine
Muzej grada Zagreba

 

X korpus (2)

194. Kirurška ekipa 33. divizije na grudanju, Bilogora, kraj 1944. godine
Muzej grada Zagreba

 

Tito u Drvaru 1944. godine

Tito s članovima VŠ NOVJ i Nacionalnog komiteta pred pećinom u Drvaru

Stražari pred pećinom u Drvaru, 1944. godine

Kolone NOVJ u zapadnoj Bosni 1944. godine 3

Kolone NOVJ u zapadnoj Bosni 1944. godine 2

Kolone NOVJ u zapadnoj Bosni 1944. godine 1

Grupe boraca NOVJ u Drvaru, 1944. god 2

Grupe boraca NOVJ u Drvaru, 1944. god 1

Drvar, djevojke u bluzama od padobranske svile, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 7, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 6, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 5, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 4, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 3, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 2, svibanj 1944. god

Drvar, detalj sa slobodnog teritorija 1, svibanj 1944. god

195. – 206. Fotografije u boji napravljene su prema filmu što ga je na slobodnom teritoriju prvih mjeseci 1944. godine snimio američki filmski snimatelj, član vojne misije, Slom Farish
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 386, 387, 412, 415, 428, 430 i 431.

 

El Shatt

15

10

09

04

07

17

05

02

01

207. – 215. Fotografije iz El Shatta snimljene između 1944. i 1946. godine
Privatno vlasništvo

Zbijeg u El Shattu 1

216. Izbjeglički logor El Shatt na Sinaju (fotografija dolje)
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 396.

 

Izlozba.sabh.hr