Conflations of Bolshevism and Nazism are the order of the day. Ernst Nolte would be pleased.

...

ANTIKOMUNIZAM KAO ANTITOTALITARIZAM U POSTSOCIJALISTIČKIM POLITIKAMA SEĆANJA

...

Širom kontinenta, desničarske populističke stranke su zgrabile kontrolu nad političkim razgovorom. Kako im je to...

Na poziv drugova i drugarica iz Centra za mlade “Kvart”, deo članova i članica Saveza Antifašista Srbije boravili/e su u Prijedoru na obeležavanju 9. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv...

Fotografija: Velija Hasanbegović; preuzeto sa: forum.tm

Igor Štiks (Sarajevo, 1977) književnik je, aktivist i znanstveni suradnik na Univerzitetu u Edinburgu. Najpoznatiji...

Da bi dokazali tobožnji „antisrpski“ karakter jugoslovenskog komunizma, nacionalistički intelektualci, publicisti i...

’Način na koji se ti ljudi bez države slivaju u naše luke i na naše granice sve više izaziva bes....

Centar za mlade ''Kvart'' vas poziva na panel debatu naziva ''Antifašističke pozicije danas i otpori fašizmu'', povodom 09. novembra,...

Kako bi se komunisti predstavili kao uzurpatori i najveći zločinci, jugoslovenska socijalistička revolucija kao...