Emisija „Promjena okvira #1 / Reframing #1"

Promjena okvira #1 / Reframing #1

Datum: 
03.07.16

Emisija „Promjena okvira #1 / Reframing #1“ sadrži prilog o fašizmu (Boris Buden, Luka Matić, Ivana Perica i Nikola Vukobratović), intervju s Hilary Wainwright i kratki pregled događaja održanih tokom februra, marta i aprila 2016. godine u sklopu vaninstitucionalnog programa političke edukacije u Hrvatskoj.

Idejni koncept i uredništvo: Marin Beroš, Karolina Hrga, Ivana Jandrić, Marina Nekić, Danijel Švraka, Nina Gross. Prikazana je 29.4.2016. na TV Istra.