Milosavljević, Olivera: “Savremenici fašizma - Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933-1941.”

Autor: 
Olivera Milosavljević
Izdavač: 
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Tema: 
Fašizam
Tipologija: 

(Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2010)

Godina: 
2010