Petrović, Milo (prir): Zbornik „Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam - (ZLO)UPOTREBE ISTORIJE Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije“

Autor: 
Milo Petrović, priredio
Izdavač: 
Udruženje Španskih borci 1936-1939 u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Tema: 
Drugi svetski rat, Španski građanski rat, Fašizam, Kultura sećanja
Tipologija: 

Udruženje Španski borci 1936-1939 u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012

Godina: 
2014