04.05.18
Bilo je, dakle, sada već davno, i vreme u kome smo, uprkos realnoj opasnosti gubitka glave, bili spremni da hodimo pravo, dignutog čela, a na svaki nagoveštaj nepravde ili pokušaj oduzimanja slobode...
Prenosimo
02.05.18
A British anti-immigration hardliner, dubbed an “extremists’ marketing mastermind” by The Times of London, is training Serbian far-right activists on how to win the information war....
Prenosimo
21.04.18
Centar za jugoslovenske studije podržava borbu umetnica i umetnika, aktivistkinja i aktivista, da u napuštenoj zgradi vojnog samačkog hotela u Sibinjanin Janka, u Beogradu, pokrenu Društveni centar...
Vesti
Jevrejke dovedene iz Kijeva u jarugu Babij Jar pred pogubljenje 29. i 30. septembra 1941.   Mesto na kome se odigrao masakr, odnosno masovno pogubljenje. Neretko je upravo mesto zločina i...
Pojmovnik