Živorad Žika Popović (sedi; treći s leva) sa članovima Opere iz Zagreba (jul, 1936); (Zbirka fotografija Međuopštinskog istorijskog arhiva u Šapcu)   Živorad Žika Popović rođen je u...
Pojmovnik
Narodna heroina Spasenija Cana Babović. Izvor fotografije: Wikimedia   Učešće ali i stradanje žena u Drugom svestskom ratu u velikoj meri je doprinelo afirmaciji žena u jugoslovenskom...
Pojmovnik
Narodni heroj Ratko Pavlović Ćićko sa drugovima u Španiji; Učenici OŠ „Ratko Pavlović Ćićko“ iz Prokuplja obeležavaju dan škole. Izvor fotografije: Wikimedia   Ratko Pavlović Ćićko je...
Pojmovnik
Narodni heroj Ratko Mitrović. Izvor slike: Muzej AVNOJ   Ratko Mitrović je rođen 27. maja 1913. godine u Čačku gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Jedno vreme je bio sekretar...
Pojmovnik