Optuženi tokom suđenja u Nirnbergu. Izvor fotografija: The History Place.   Tokom Drugog svetskog rata savezničke sile u više navrata isticale su važnost kažnjavanja fašističkih...
Pojmovnik
Deportacija Jermena 1915. godine. Izvor fotografije: The Aremnian Genocid Mueseum-Institute    Kraj 19. i početak 20. veka doneli su prve pokušaje da se na međunarodnom nivou...
Pojmovnik
Knjiga autora Aleksadnra Sekulovića protiv rehabilitacije Draže Mihailovića, u izdanju Saveza antifašista Srbije. Izvor fotografije: Savez antifašista Srbije.   Pojam revizionizam...
Pojmovnik
Napad Nemačke na Poljsku   Još od završetka Prvog svetskog rata 1918. postojala je težnja među državnicima i diplomatama pojedinih zemalja da se rat zabrani kao sredstvo rešavanja...
Pojmovnik