Slovenački sociolog Rastko Močnik u Intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa (RSE) govori o ulozi medija u širenju populističkih poruka, zašto levica nema odgovor na pitanje šta je...
Poslednjih godina u Evropi je učestala praksa donošenja zakona koji propisuju narative o prošlosti, kojima se uspostavljaju „zvanična sećanja“, navodno po uzoru na zakone o zabrani poricanja...
Autor studije o političkim podjelama u Hrvatskoj tokom Španjolskoga građanskog rata: Važno je pobliže sagledati tridesete godine, kada su nastale mnoge ideološke podjele. Moja knjiga pokazuje da su...
Istoričar Milan Ristović izjavio je da je lojalnost predsednika kvislinške Vlade Srbije za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu Milana Nedića nemačkim opkupacionim snagama bila apsolutna, da su...
Kada je pre 73 godine na današnji dan Beograd oslobođen od Nemaca, Živan Žika Stojšić je sa saborcima u štabu to proslavio uz čašicu rakije. Pre toga je četiri dana aktivno učestvovao u borbama za...
Debata o rodno senzitivnom jeziku ponovno je aktuelizovana u svetlu donošenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Nekoliko godina „aktuelan“ stav Srpske akademije nauka i umetnosti o ovom pitanju brže-...