Radovan Pantović i Žika Stojšić 05

neslaganje sa Titovim zahtevima, društveni i radni odnosi pred rat, Tito u ratu i Tito u miru, odnos Tita i Staljina, smena Rankovića, Rankovićeva politika prema selu, Veselinov, odnos UDBE i Partije, deformacije