Zaboravljena mesta stradanja: od Jabuke do Jadovnog

Datum: 
25.06.17

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu vas poziva na okrugli sto "Zaboravljena mesta stradanja: od Jabuke do Jadovnog" koji će se održati u subotu 1. jula u Centru za kulturnu dekontaminaciju s početkom u 16 časova. Na okruglom stolu će govoriti:

Milovan Pisarri, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu, Beograd
Nikola Radić Lucati, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu, Beograd
Aneta Lalić, Srpsko narodno vijeće, Zagreb
Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Tokom prve faze Holokausta u okupiranoj Evropi ubijeno je preko milion Jevreja, uglavnom u masovnim streljanjima. U Srbiji pod nemačkom okupacijom, tokom jeseni 1941. godine, ubijeni su gotovo svi jevrejski muškarci. Zajedno sa njima, streljan je i veliki broj Srba, Roma i antifašista. U Novom Sadu, početkom 1942. godine, nekoliko hiljada ljudi, uglavnom Jevreja i Srba, stradali su u takozvanoj „Raciji”. U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, u periodu izmedju maja i avgusta 1941. godine ubijeno je oko 2.000 Jevreja zajedno sa više od 20.000 Srba.

Tačno 75 godina nakon tih događaja, Savez jevrejskih opština Srbije, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu i Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pokrenuli su projekat o mapiranju mesta stradanja prve faze Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj, čiji je naslov Mesta stradanja - prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj (Killing Sites - First Stage of Holocaust in Serbia and Croatia).

Projektni timovi, sastavljeni od istoričara, snimatelja i stručnjaka za usmeno intervjuisanje, obišli su sve poznate, kao i do sada nepoznate lokacije, i razgovarali su sa ljudima koji danas žive u blizini tih mesta, sa predstavnicima lokalnih vlasti, istoričarima i drugima. Snimljeni materijal, propraćen fotografijama, arhivskim dokumentima i svedočenjima, predstavlja najvažniji rezultat projekta i govori o sadašnjem stanju tih mesta kao i o odnosu politike i savremenog društva prema žrtvama Holokausta i genocida.

Projekat Mesta stradanja - prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj podržali su: International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Mémorial de la Shoah. Realizaciju okruglog stola je omogućila Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu.